Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RODO


RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązuje w Polsce od dnia 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z RODO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi jest zobowiązany zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych. W zakresie jednak, w którym Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości (działalność orzecznicza WSA w Łodzi), część regulacji RODO nie ma zastosowania. W ich miejsce stosuje się procedury wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn zm.).

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakładce „RODO ‑ wybrane informacje ogólne".

http://www.nsa.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-wybrane-informacje-ogolne.php

Tekst obowiązującego Rozporządzenia (RODO).
https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi postępowań sądowych.pdf

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji.pdf

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.pdf

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu.pdf

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Monika Malak-Olczak
e-mail:
tel: 42 635 00 10

 

Wersja XML