Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

o wartości przewyższającej równowartość 30 000 euro, jakie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

przewiduje przeprowadzić w 2019 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj
zamówienia
(roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna
wartość
zamówienia

(w złotych brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

(miesiąc)

1.

Dostawa energii elektrycznej WSA w Łodzi

dostawy

Przetarg
nieograniczony

700 000 zł

kwiecień 2019 r.

2.

Malowanie, cyklinowanie i lakierowanie parkietów w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych budynku WSA w Łodzi

roboty

budowlane

Przetarg
nieograniczony

164 000 zł

maj 2019 r.

3.

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

usługa społeczna

Postępowanie w trybie art. 138o

450 000 zł

wrzesień 2019 r.

 

Sylwia Paziak vel Domańska

Dyrektor
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi

 

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019r.
 

Wersja XML