Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 grudnia 2019 roku.

1. My, sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec represji podejmowanych w stosunku do sędziów w związku z wydawanymi przez nich orzeczeniami.

2. Protestujemy także: przeciwko planowanym zmianom ustawowym, zmierzającym do uniemożliwienia uwzględniania w toku orzekania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, a także przeciwko ograniczeniom zakresu uprawnień samorządu sędziowskiego i kolegiów sądów.

3. Zobowiązujemy Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi do opublikowania uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Łodzi.”

 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 sędziów, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Wersja XML