Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych

Dz.U. Nr 72 poz. 652
2004.09.10. zm. Dz.U.04.187.1927 § 1Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
(Dz. U. Nr 72 poz. 652 zm.)

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:
1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - dla obszaru województwa podlaskiego;
2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;
3) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - dla obszaru województwa pomorskiego;
4) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - dla obszaru województwa śląskiego;
4¹)Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim - dla obszaru województwa lubuskiego;
4²) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - dla obszaru województwa świętokrzyskiego;
5) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie - dla obszaru województw: małopolskiego
i świętokrzyskiego;
6) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - dla obszaru województwa lubelskiego;
7) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - dla obszaru województwa łódzkiego;
8) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;
9) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu - dla obszaru województwa opolskiego;
10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - dla obszaru województw: lubuskiego
i wielkopolskiego;
11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - dla obszaru województwa podkarpackiego;
12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;
13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - dla obszaru województwa mazowieckiego;
14) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - dla obszaru województwa dolnośląskiego.

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym
w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw
z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie
(Dz. U. Nr 187 poz. 1926)


Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wielkopolskim przekazuje się sprawy, w których skargi na działalność organów administracji publicznej mających siedzibę na obszarze województwa lubuskiego zostały wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i postępowanie nie zostało zakończone do dnia 1 lipca 2005 r.

§ 2.  Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach przekazuje się sprawy, w których skargi na działalność organów administracji publicznej mających siedzibę na obszarze województwa świętokrzyskiego zostały wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i postępowanie nie zostało zakończone do dnia 1 lipca 2005 r.

§ 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.