Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna Sądu

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
sędzia NSA Jacek Brolik

Wiceprezes, Rzecznik Prasowy
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
sędzia NSA Wiktor Jarzębowski

Wiceprezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
sędzia NSA Teresa Rutkowska


Sekretariat Prezesa:
Ewa Jodełka
tel. 42 635 00 01
fax 42 635 00 02
e-mail: prezes@lodz.wsa.gov.pl

Wydział I
Przewodniczący Wydziału:

sędzia WSA Cezary Koziński
Kierownik Sekretariatu:
Anna Rzepkowska
tel. 42 635 00 38
fax 42 635 00 13

Wydział II
Przewodniczący Wydziału:

sędzia WSA Magdalena Sieniuć
Kierownik Sekretariatu:
Bożena Tomaszewska
tel. 42 635 00 19
fax 42 635 00 23

Wydział III
Przewodniczący Wydziału:

sędzia NSA Teresa Rutkowska
Kierownik Sekretariatu:
Ewa Olejniczak
tel. 42 635 00 27
fax 42 635 00 25

Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy:

sędzia NSA Wiktor Jarzębowski
Kierownik Sekretariatu:
Dorota Sawicka
tel. 42 635 00 05
fax 42 635 00 06
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl
Sekretariat Informacji o Sprawach:
tel. 42 635 00 08, 42 635 00 10

Dyrektor
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Sylwia Paziak vel Domańska
tel. 42 635 00 33
fax 42 635 00 34

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddziału:

Irena Grabarczyk-Śliwka
tel. 42 635 00 36
fax 42 635 01 26

Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Oddziału:

Agnieszka Kamińska-Hryniów
tel. 42 635 00 28

Oddział Finansowo-Budżetowy
Główny Księgowy:

Agnieszka Galant
tel. 42 635 00 29
fax 42 635 00 31

Wersja XML