Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2022

Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.


Stan spraw SA, SAB, SO, SPP na dzień 30 czerwca 2022 r. (1 stycznia 2022 r. - 30 czerwca 2022 r.)
 

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
(31.12.2021 r.)
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

341

495 506 330
Wydział II

481

657 721 417
Wydział III

453

551 766 238

R a z e m

1275
1703 1993 985

 

 

 

STYCZEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

341

89 105 325
Wydział II

481

106 105 482
Wydział III

453

136 110 479

R a z e m

1275
331 320 1286


 

 

LUTY

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

325

89 73 341
Wydział II

482

92 95 479
Wydział III

479

111 121 469

R a z e m

1286
292 289 1289

 

 

MARZEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

341

69 90 320
Wydział II

479

120 128 471
Wydział III

469

115 136 448

R a z e m

1289
304 354 1239

 

 

KWIECIEŃ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

320

72 82 310
Wydział II

471

116 112 475
Wydział III

448

60 151 357

R a z e m

1239
248 345 1142

 

 

MAJ

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

310

93 81 322
Wydział II

475

91 131 435
Wydział III

357

54 141 270

R a z e m

1142
238 353 1027

 

 

CZERWIEC

 
Pozostało
z poprzedniego okresu
Wpłynęło
Załatwiono
Pozostało
na następny
okres
Wydział I

322

83 75 330
Wydział II

435

132 150 417
Wydział III

270

75 107 238

R a z e m

1027
290 332 985

 

 

 

 

Wersja XML