Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Repertoria

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w sekretariatach sądów administracyjnych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
 • repertoria - służą do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądu; stanowią również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt. W każdym wydziale wojewódzkich sądów administracyjnych prowadzi się repertoria: SA, SAB, SO;
 • dzienniki korespondencji;
 • księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki)
 • zbiory wokand;
 • skorowidze alfabetyczno-numerowe - prowadzone do każdego repertorium, w których wpisuje się pod odpowiednią literą alfabetu skarżącego (wnioskodawcę) oraz numer sprawy. Przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie jednego skorowidza dla kilku repertoriów.
Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone - poza wymienionymi - również inne dzienniki i księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.
Wersja XML