Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z objęciem miasta Łodzi i niektórych powiatów województwa łódzkiego obszarem czerwonym, mając na względzie zalecenia właściwych organów sanitarno-epidemiologicznych wydanych wobec istotnego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie Zarządzenia Nr 29/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dniem 19 października 2020 r. odwołuje się rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej, wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi kontynuuje działalność orzeczniczą w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych. Sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie i przeznaczone do wyznaczenia na rozprawę kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym.

Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA (szczegółowa instrukcja obsługi - link), po uprzednim złożeniu wniosku. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość zapoznania się jednej osoby z aktami, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

Informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 42 635 00 08 lub 42 635 00 10 bądź w formie elektronicznej (e-PUAP, a także e-mail: ).

Przyjmowanie korespondencji do Sądu odbywa się jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych natomiast wszelkie opłaty należy uiszczać wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
ul. Piotrkowska 135
90-434 Łódź

Nr konta NBP O/O w Łodzi 28101013710009962231000000

(IBAN)  PL28101013710009962231000000 SWIFT/BIC  NBPLPLPW

 

Zarządzenie Nr 15 w sprawie organizacji pracy Sądu w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.

 

Brak opisu obrazka

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź

tel. 42 635 00 00, fax 42 635 00 02 

Informacja o sprawach:
tel. 42 635 00 08, 42 635 00 10
e-mail:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach - 7.30 - 15.30

Biuro podawcze jest czynne w godzinach 8.00 - 14.30

Kasa sądu jest czynna 8.30 - 14.30  z przerwą 12.30 - 13.30
ostatniego dnia miesiąca kasa jest czynna do 12.30


Sekretariat Informacji o Sprawach przyjmuje interesantów
w godzinach pracy sądu (7.30 - 15.30)
Akta spraw udostępniane są do godziny 14.30
Sekretariat nie udziela porad prawnych oraz informacji
dotyczących właściwości innych sądów

REGON 473 207 482
NIP 725-18-69-360
Nr konta NBP O/O w Łodzi 28101013710009962231000000

(IBAN)  PL28101013710009962231000000 SWIFT/BIC  NBPLPLPW


 

Wersja XML