Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E-wokanda

W E-WOKANDZIE dostępne są informacje o terminach posiedzeń niejawnych (w składach 3-osobowych) oraz wynikach posiedzeń (przez 30 dni, licząc od dnia wydania rozstrzygnięcia).

E-WOKANDA pozwala na wyszukanie, między innymi, po rodzaju posiedzenia czy sygnaturze sprawy.


http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/lodz/

 

 

Wersja XML