Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnienie postępowania

Strona archiwalna

 

Adm.VI-216/3/2015

 

        INFORMACJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) unieważnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych oraz malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Sądu. 

 

Oferty, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu zawierały cenę, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Mając powyższe na uwadze postępowanie unieważniono.

Wersja XML